PRIVAATSUSPOLIITIKA 1. Tingimused ja muudatused 1.1 Klientide parimaks teenindamiseks ja lepinguliste suhete korrektseks täitmiseks kogub, säilitab, avaldab, edastab ja talletab OKOK klientide andmeid vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja Euroopa Liidu õigusaktidele. 1.2 Online broneerimise keskkonnas tellimuse ja ostu sooritamisel esitatud isikuandmed on konfidentsiaalsed ja neid töödeldakse vastavalt isikuandmete seaduse nõuetele. 1.3 OKOK ei avalikusta kliendi isikuandmeid kolmandatele osapooltele ilma Kliendi nõusolekuta, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel. 1.4 Broneerimismootorit kasutama asudes oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest https://app.booklux.com/book/perona_bowling veebilehel. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust e-postil info@peronabowling.ee. 2. Töödeldavad andmed ja nende säilitamine 2.1 Töödeldavateks isikuandmeteks on andmed, mida küsitakse Ostjalt tellimuse vormistamisel (ees-ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress). 2.2 Broneerimismootorit vahendaval ettevõttel OKOK’l on õigus edastada kliendi isikuandmeid OKOK volitatud töötlejatele, eesmärgiga efektiivselt kasutada kogutud isikuandmeid, pakkumaks kliendile parimat teenust. OKOK vastutab volitatud töötlejate tegevuse eest ning volitatud töötlejad järgivad OKOK isikuandmete töötlemise põhimõtteid täies ulatuses. Vastutav töötleja on OKOK, e-posti aadress info@peronabowling.ee. 2.3 Muude andmete kogumine - kogume ka isikustamata andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (brauseri versioon, keele eelistus, asukoht, lehel viibitud aeg jne) ja mida käsitleme kui üldistatud klienditegevuste käitumist OKOK broneerimismootoris. Need andmed koondatakse ja kasutatakse broneerimismootori teenuse/toote täiendamiseks. 2.4 Booklux OÜ (broneerimismootorit vahendav ettevõte ja haldur) ja OKOK säilitavad isikuandmeid kuni see on vajalik erinevate andmetöötlemise eesmärkide täitmiseks ja püsikliendiandmete käsitlemise eesmärgil. Kliendil on igal ajal õigus pääseda ligi oma isikuandmetele ning informatsioonile tema poolt sooritatud toimingute kohta. Samuti on kliendil õigus igal ajal nõuda paranduste tegemist oma isikuandmetes, kui andmed on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed. Andmete muutmiseks/täiendamiseks või eemaldamiseks palume võtta ühendust OKOK e-postil info@peronabowling.ee. 2.5 Maksmise protsessi käigus töödeltakse lisaks ka kliendi arvelduskonto numbrit. 3. Maksesüsteemi turvalisus ja andmetöötlus 3.1 Pangalingiga ja/ või pangakaardiga maksmise turvalisus on kaitstud SSL-turvaprotokolliga, mis tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta. Maksekeskus AS hoiab Tellija kaardiandmeid turvaliselt ning ei jaga neid kunagi kaupmeeste ega kolmandate osapooltega. Kaupmehe poolt ligipääsetav informatsioon piirdub kaardi tüübi (nt. Visa või MasterCard) ning kahe viimase numbriga kaardinumbrist. 3.2 Maksekeskus AS on PCI-DSS nõuetele vastav teenusepakkuja, kes pakub makselahendusi, sh vahendab Visa ja MasterCardi makseid Euroopa Liidus tegutsevatele kaupmeestele ning muudele teenusepakkujatele. Juhul kui (OKOK) tekib vajadus tellimuse tühistamiseks, muutmiseks või raha tagastamiseks tingimustes toodud juhtudel ja ulatuses, siis tagastatakse Ostjale tasutud summa Maksekeskuse turvalises keskkonnas. OKOK on isikuandmete vastutav töötleja, OKOK edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.