PRIVAATSUSPOLIITIKA 1. Tingimused ja muudatused 1.1 Klientide parimaks teenindamiseks ja lepinguliste suhete korrektseks täitmiseks kogub, säilitab, avaldab, edastab ja talletab Järva Vallavalitsus klientide andmeid vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja Euroopa Liidu õigusaktidele. 1.2 Online broneerimise keskkonnas Teenuse broneerimise ja Teenuse eest tasumise sooritamisel esitatud isikuandmed on konfidentsiaalsed ja neid töödeldakse vastavalt isikuandmete seaduse nõuetele. 1.3 Järva Vallavalitsus ei avalikusta kliendi isikuandmeid kolmandatele osapooltele ilma Kliendi nõusolekuta, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel. 1.4 Broneerimismootorit kasutama asudes oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest https://app.booklux.com/book/jarva_vallavalitsus veebilehel. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust e-postil jaak.tammik@jarva.ee. 2. Töödeldavad andmed ja nende säilitamine 2.1 Töödeldavateks isikuandmeteks on andmed, mida küsitakse Kliendilt tellimuse vormistamisel (ees-ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress). 2.2 Vastutava töötleja ja töötleja tuvastamine. Teatud jurisdiktsioonide andmekaitseseadus teeb vahet teabe vastutaval töötlejal ja töötlejal. Üldjuhul on Klient Kliendiandmete vastutav töötleja. Üldiselt on Booklux kliendiandmete töötleja ja muu teabe vastutav töötleja. Broneerimise teenuse (Teenus) pakkumisel töötleb Booklux OÜ isikuandmeid Teenuse osutamiseks (Teenuse broneerimiseks ja teenuse eest tasumise võimaldamiseks) ning seaduses pandud kohustuste täitmiseks (nt raamatupidamisandmete säilitamine). Vastutav ja volitatud töötleja. Teenuse osutamisel on isikuandmete volitatud töötlejateks teenuse pakkuja Järva Vallavalitsus ning makselahenduse pakkuja, kes võivad isikuandmeid töödelda üksnes ulatuses, mis on vajalik Teenuse osutamiseks ja teenuse eest tasumise võimaldamiseks. Booklux OÜ vastutab volitatud töötlejate tegevuse eest ning volitatud töötlejad järgivad Booklux OÜ isikuandmete töötlemise põhimõtteid täies ulatuses. 2.3 Muude andmete kogumine - kogume ka isikustamata andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (brauseri versioon, keele eelistus, asukoht, lehel viibitud aeg jne) ja mida käsitleme kui üldistatud klienditegevuste käitumist Järva Vallavalitsus broneerimismootoris. Need andmed koondatakse ja kasutatakse broneerimismootori teenuse/toote täiendamiseks. 2.4 Booklux OÜ (broneerimismootorit vahendav ettevõte ja haldur) säilitab isikuandmeid kuni see on vajalik erinevate andmetöötlemise eesmärkide täitmiseks ja püsikliendiandmete käsitlemise eesmärgil. Kliendil on igal ajal õigus pääseda ligi oma isikuandmetele ning informatsioonile tema poolt sooritatud toimingute kohta. Samuti on kliendil õigus igal ajal nõuda paranduste tegemist oma isikuandmetes, kui andmed on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed. Andmete muutmiseks/täiendamiseks või eemaldamiseks palume võtta ühendust Järva Vallavalitsus e-postil jaak.tammik@jarva.ee. 2.5 Maksmise protsessi käigus töödeldakse lisaks ka kliendi arvelduskonto numbrit. 3. Maksesüsteemi turvalisus ja andmetöötlus 3.1 Pangalingiga ja/ või pangakaardiga maksmise turvalisus on kaitstud SSL-turvaprotokolliga, mis tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta. Maksekeskus AS hoiab Tellija kaardiandmeid turvaliselt ning ei jaga neid kunagi kaupmeeste ega kolmandate osapooltega. Kaupmehe poolt ligipääsetav informatsioon piirdub kaardi tüübi (nt. Visa või MasterCard) ning kahe viimase numbriga kaardinumbrist. 3.2 Maksekeskus AS on PCI-DSS nõuetele vastav teenusepakkuja, kes pakub makselahendusi, sh vahendab Visa ja MasterCardi makseid Euroopa Liidus tegutsevatele kaupmeestele ning muudele teenusepakkujatele. Juhul kui (Järva Vallavalitsus) tekib vajadus tellimuse tühistamiseks, muutmiseks või raha tagastamiseks tingimustes toodud juhtudel ja ulatuses, siis tagastatakse Ostjale tasutud summa makselahenduse turvalises keskkonnas. Järva Vallavalitsus on isikuandmete vastutav töötleja, Järva Vallavalitsus edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Maksekeskus AS.