PRIVAATSUSPOLIITIKA 1. Tingimused ja muudatused 1.1 Klientide parimaks teenindamiseks ja lepinguliste suhete korrektseks täitmiseks kogub, säilitab, avaldab, edastab ja talletab AMB Akadeemia klientide andmeid vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja Euroopa Liidu õigusaktidele. 1.2 Online broneerimise keskkonnas tellimuse ja ostu sooritamisel esitatud isikuandmed on konfidentsiaalsed ja neid töödeldakse vastavalt isikuandmete seaduse nõuetele. 1.3 AMB Akadeemia ei avalikusta kliendi isikuandmeid kolmandatele osapooltele ilma Kliendi nõusolekuta, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel. 1.4 Broneerimismootorit kasutama asudes oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest https://app.booklux.com/book/AMB veebilehel. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust e-postil booklux.akadeemia@amb.ee. 2. Töödeldavad andmed ja nende säilitamine 2.1 Töödeldavateks isikuandmeteks on andmed, mida küsitakse Ostjalt tellimuse vormistamisel (ees-ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress). 2.2 Broneerimismootorit vahendaval ettevõttel AMB Akadeemia’l on õigus edastada kliendi isikuandmeid AMB Akadeemia volitatud töötlejatele, eesmärgiga efektiivselt kasutada kogutud isikuandmeid, pakkumaks kliendile parimat teenust. AMB Akadeemia vastutab volitatud töötlejate tegevuse eest ning volitatud töötlejad järgivad AMB Akadeemia isikuandmete töötlemise põhimõtteid täies ulatuses. Vastutav töötleja on AMB Akadeemia, e-posti aadress booklux.akadeemia@amb.ee. 2.3 Muude andmete kogumine - kogume ka isikustamata andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (brauseri versioon, keele eelistus, asukoht, lehel viibitud aeg jne) ja mida käsitleme kui üldistatud klienditegevuste käitumist AMB Akadeemia broneerimismootoris. Need andmed koondatakse ja kasutatakse broneerimismootori teenuse/toote täiendamiseks. 2.4 Booklux OÜ (broneerimismootorit vahendav ettevõte ja haldur) ja AMB Akadeemia säilitavad isikuandmeid kuni see on vajalik erinevate andmetöötlemise eesmärkide täitmiseks ja püsikliendiandmete käsitlemise eesmärgil. Kliendil on igal ajal õigus pääseda ligi oma isikuandmetele ning informatsioonile tema poolt sooritatud toimingute kohta. Samuti on kliendil õigus igal ajal nõuda paranduste tegemist oma isikuandmetes, kui andmed on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed. Andmete muutmiseks/täiendamiseks või eemaldamiseks palume võtta ühendust AMB Akadeemia e-postil booklux.akadeemia@amb.ee. 2.5 Maksmise protsessi käigus töödeltakse lisaks ka kliendi arvelduskonto numbrit. 3. Maksesüsteemi turvalisus ja andmetöötlus 3.1 Pangalingiga ja/ või pangakaardiga maksmise turvalisus on kaitstud SSL-turvaprotokolliga, mis tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta. Maksekeskus AS hoiab Tellija kaardiandmeid turvaliselt ning ei jaga neid kunagi kaupmeeste ega kolmandate osapooltega. Kaupmehe poolt ligipääsetav informatsioon piirdub kaardi tüübi (nt. Visa või MasterCard) ning kahe viimase numbriga kaardinumbrist. 3.2 Maksekeskus AS on PCI-DSS nõuetele vastav teenusepakkuja, kes pakub makselahendusi, sh vahendab Visa ja MasterCardi makseid Euroopa Liidus tegutsevatele kaupmeestele ning muudele teenusepakkujatele. Juhul kui (AMB Akadeemia) tekib vajadus tellimuse tühistamiseks, muutmiseks või raha tagastamiseks tingimustes toodud juhtudel ja ulatuses, siis tagastatakse Ostjale tasutud summa Maksekeskuse turvalises keskkonnas. AMB Akadeemia on isikuandmete vastutav töötleja, AMB Akadeemia edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.